All posts tagged 'Синиша Мали'

Вучићев саветник пословао са Шарићем

Београд – Кон­сул­тант­ске услу­ге пред­у­зе­ћу Фу­ту­ра плус, у ко­јем је чел­ник управ­ног од­бо­ра био Не­бој­ша Је­стро­вић, бли­ски са­рад­ник од­бе­глог …