All posts in 'Мишљења' Subscribe

Никола Тркља: Земља монопола

Свака најава доласка неког трговинског ланца у земљу Србију ишчекује се као озебло сунце а отварање њихових продавница су …

Мало о кризама

  Пише: Марио Миловановић Стално се у друштву помињу разне кризе. Најгора и најомраженија је она финансијска, али ту …

Прави Срби и случајни Хрвати

Да би Хрватска могла да „оде са Балкана” и буде прихваћена у друштву ,,модерних” и „цивилизованих” Европљана њено зло …

Завади па владај

Пише: Марко Ђурић Период постојња бивше СФРЈ многи су карактерисали као једнопаријски скучен затворен и без слободе мишљења друштвено …