Занимљивости

Највећа туга је бити сам на врху света

everest-jacimovic-uspon3
На дан када се у свету обележава 60 година од првог освајања Монт Евереста, Драган Јаћимовић се сећа свог успона на највишу тачку планете

На данашњи дан пре 60 година, Новозеланђанин Едмунд Хилари и његов непалски помоћник Норгај Тензинг освојили су Монт Еверест (8.848 метара), највишу тачку на свету, названу по британском геологу Џорџу Евересту. Више од 4.000 особа из целог света до данас је поновило овај подвиг, а под бројем 1.302 уписао се пре 13 година и један Србин.

Драган Јаћимовић (44) воли да каже да је последњи Југословен и први Србин који се успео на Еверест. Пошто се непалском министарству пријавио с плавим пасошем тадашње СР Југославије, заведен је као Југословен, да би после њега у књигу освајача врха света било уписано осморо људи из Србије.

Из данашње перспективе искусног водича експедиција, оно што је урадио 26. маја 2000. делује му као младалачка лудост. Надомак циља, на висини од 8.790 метара, пукла му је боца с кисеоником, а раније је остао без сапутника у експедицији, Горана Ферлана, који је одустао.

– Био сам на Јужном врху одакле се види највиша тачка. Када сам се мало стабилизовао после првог удара на срце, јер пулс скаче на 200, помислио сам да је све у реду и да могу даље. То је тај магнет Евереста. Људи полуде од тог врха – прича наш водећи алпиниста, бивши војни старешина, припадник „Кобри”.

Због ове одлуке се касније покајао, јер је имао много проблема, укључујући тромб у нози, који никада није излечио, али више жали због нечег другог.

– Највећа туга је што сам се успео сам. Немате с ким да поделите ту срећу и читав живот вас прати то што сте сами били на врху.

Због ове чињенице био је тежи и процес верификације подвига код непалских власти. Без кисеоника, на висини где мора да броји сваки удах и корак, Драган је успео да забележи неколико фотографија тако што је апарат закачио за ранац, па чак и да сними краћи видео-снимак.

Ипак, са „овом памећу” Јаћимовић никада не би донео тако ризичну одлуку да настави успон. Недавно је као вођа прекинуо експедицију на други хималајски врх на 70 метара од циља.

– Идем ја врху и морам да га освојим: тако сви размишљају данас. Човек не може да избегне потребу за доказивањем. Морате да се прилагођавате законима природе да бисте остали живи. Успешна експедиција је само када се сви живи врате кући.

Зато реч „природа” наш саговорник на свом блогу, из поштовања, пише великим словом.

– Једног тренутка се сви диве дивном дану, а већ за сат буде пакао. Природа је моћна, ми смо само прах. Човеку је его највећи непријатељ на Хималајима, а верујем и у животу. Мислимо да само главни и да све од нас зависи, а у ствари смо ништа – сматра Јаћимовић.

Хималаји нису ни најлепша планина ни најтежа за пењање, али су највиши на свету, па је разумљива магична привлачност Евереста. Све је више људи који би да у биографији упишу овај подвиг, а седам до десет алпиниста годишње остане у овој великој леденој гробници.

– Само по опреми препознајемо из ког је времена страдали планинар. Мање је оних страдалих од ћуди природе, а више оних који су преценили себе. Припреме подразумевају освајање нижих врхова, а природа сама прави селекцију. Ако се неко успење на нижи врх за 12 уместо за осам сати, он нема шта да тражи на Евересту. Моје је да утичем и да кажем да није све у доказивању, да пут који су прешли вреди више него десет пута бити на врху. Мени се десило да на Евересту кажем човеку да није за то, а он ме је гађао флашом пуном воде. Од сто људи десет има потенцијал да се пење на Еверест.

Јаћимовић је само једном био на врху, али је много пута био вођа екипе, а они по правилу не иду до врха. Наш саговорник каже да је бољи осећај кад неког изведе на Еверест него кад је сам био тамо.

Из Србије се укупно осам људи попело на врх света, од којих је шесторо Јаћимовић извео.

Ј. Каваја

———————————————————–

Стравична слика климатских промена

На Хималајима су данас многе ствари сасвим другачије од времена кад је први Србин освојио Еверест.

– Много више алпиниста долази. Људи су више научили о планини, медицини, метеорологији. Некад сте се јављали кући после два месеца. Сад имате сателитске телефоне, сателитске прогнозе, интернет у бази. Десила се револуција с маскама и боцама за кисеоник. Међутим, климатске промене се тамо стравично одсликавају. По мојим проценама, у наредних пет година драстично ће да расте број мртвих, јер су због климатских промена веће амплитуде у промени времена.

———————————————————–

Прослава и чишћење

Син Едмунда Хиларија и синови Норгаја Тензинга биће данас на церемонији обележавања јубилеја у Лондону. Њој ће присуствовати и британска краљица Елизабета Друга. А обележавање датума првог освајања Монт Евереста подразумева и чишћење дела планине.

О највишем врху света се последњих година писало и као о великом ђубришту. Јаћимовић каже да смећа има, али му није јасно како је то могуће, јер су тамо на снази мере које то треба да осујете. Свако оставља депозит за смеће од 3.000 долара, а у базном кампу им се броји сваки комад пртљага који морају да врате. Нужду врше у бурад коју такође враћају.

– Поштујем природу и не схватам како неко може да остави смеће за собом, али ми није јасно ни финансијски како се неко одрекне депозита. Највише се изгледа остављају боце кисеоника, а њих у Катмандуу откупљују за 60 долара. Чудно ми је да их шерпаси не покупе.

———————————————————–

Тешко без шерпаса

Драган Јаћимовић има велико поштовање према шерпасима, локалним водичима који представљају важан део сваке експедиције. Они носе боце с кисеоником, постављају висинске кампове, кувају и обављају многе корисне послове који захтевају енергију и време.

– Да није шерпаса на Еверест би се попело само 10 до 15 одсто свих којима је то успело. Од 15 људи у експедицији 13 мора да ради да би двоје ишло на врх, а то данас нико неће. Некад је људима било довољно да буду део успешног тима, али данас је време индивидуализма, сви хоће на врх.

———————————————————-

ФЕ­НО­МЕ­НИ

Ниг­де ве­ће ти­ши­не не­го на Еве­ре­сту

Бе­о­гра­ђан­ка Дра­га­на Рај­бло­вић је пр­ва же­на из Ср­би­је, а и са Бал­ка­на ко­ја се по­пе­ла на нај­ви­шу тач­ку на пла­не­ти

Пр­ва же­на са Бал­ка­на на нај­ви­шој тач­ки све­та: Дра­га­на Рај­бло­вић

Бе­о­гра­ђан­ка Дра­га­на Рај­бло­вић (45) упи­са­ла се у исто­ри­ју као пр­ва же­на из Ср­би­је и са це­лог Бал­ка­на ко­ја се по­пе­ла на Еве­рест.

Она је са још ше­сто­ри­цом ал­пи­ни­ста кра­јем мар­та 2007. кре­ну­ла у дво­ме­сеч­ну екс­пе­ди­ци­ју. На вр­ху је ра­за­пе­ла за­ста­ву са че­тво­ри­цом му­шка­ра­ца, јер су дво­ји­ца од­у­ста­ла. А за­нат је пре то­га „пе­кла” на нај­ви­шем вр­ху Евро­пе на Кав­ка­зу и дру­гим стр­ми­на­ма.

По­сле ме­сец и по да­на акли­ма­ти­за­ци­је, јед­не мај­ске ве­че­ри у 11 са­ти кре­ну­ли су са 8.300 ме­та­ра. Пе­ли су се це­лу ноћ да би ују­тру би­ли на вр­ху, а си­ла­зи­ли су по да­ну и сти­гли на­зад у ви­син­ски камп пре по­по­дне­ва ка­да се обич­но по­гор­ша­ва вре­ме.

– Са­бла­сно је то ноћ­но ус­пи­ња­ње. Ниг­де ни­сам осе­ти­ла ве­ћу ти­ши­ну, као да сам на дру­гој пла­не­ти. На тем­пе­ра­ту­ри од ми­нус 40 сте­пе­ни Цел­зи­ју­са не­ма за­др­жа­ва­ња ду­жег од по­ла са­та, јер од­мах на­ста­ју про­мр­зли­не. У сва­ком мо­мен­ту мо­ра­мо да бу­де­мо при­себ­ни, јер Хи­ма­ла­ји не опра­шта­ју гре­шке, та­мо не­ма спа­си­лач­ких ти­мо­ва – се­ћа се Дра­га­на сво­је хи­ма­лај­ске аван­ту­ре.

Али тре­ну­так осва­ја­ња вр­ха, ка­же, те­шко се опи­су­је ре­чи­ма.

– Би­ли смо збу­ње­ни, по­ма­ло не­све­сни. Од­о­зго се ви­ди да је зе­мља окру­га. Са­бра­ли смо ути­ске тек кад смо си­шли. И да­нас ме др­жи тај осе­ћај, а успо­ме­на оста­је за цео жи­вот.

У ба­зним кам­по­ви­ма шер­па­си ал­пи­ни­сти­ма ку­ва­ју ла­ку хра­ну, углав­ном од по­вр­ћа, јер је ме­та­бо­ли­зам на тим ви­си­на­ма успо­рен. Дра­га­ни та хра­на ни­је при­ја­ла, па је иза­зи­ва­ју­ћи оштре кри­ти­ке еки­пе, на­шла за­ли­хе „пла­зме” и „еуро­кре­ма”.

У ви­син­ским кам­по­ви­ма ал­пи­ни­сти са­ми спре­ма­ју хра­ну ка­кву ко­ри­сте астро­на­у­ти – ке­си­це с пра­хом ко­ји се за­гре­ва­њем пре­тва­ра у ка­шу и си­му­ли­ра укус хра­не. Да би раз­ре­ди­ли крв и убр­за­ли цир­ку­ла­ци­ју мо­ра­ју да пи­ју че­ти­ри до пет ли­та­ра во­де днев­но, а до­би­ја­ју је ота­па­њем сне­га.

Ри­зи­ка су сви све­сни и пре не­го што у „ле­де­ној гроб­ни­ци” угле­да­ју за­мр­зну­та те­ла.

– Те­шко се ди­ше, два ко­ра­ка па пет уз­ди­са­ја. Да би по­пра­ви­ли вез на ци­пе­ли, мо­ра­мо по­ла­ко. Ако по­ку­ша­мо бр­же, ср­це лу­па убр­за­но. Ки­се­о­ник ма­ло по­ма­же на тој ви­си­ни. Гу­би се кон­цен­тра­ци­ја, де­ша­ва­ју се ха­лу­ци­на­ци­је. Те ви­си­не су ве­ли­ки тест на­ше пси­хе – за­кљу­чу­је Дра­га­на Рај­бло­вић.

Коментариши чланак

Коментара

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *