Регион

НИС: Отпремнине од 560 евра по години стажа

016048

НИС је, у оквиру програма повећања ефикасности пословања, одлучио да својим запосленима који до 8. априла добровољно пристану да напусте компанију исплати 560 евра бруто по години стажа, као и једну и по бруто зараду, што је далеко изнад законом прописаних износа.

Како се наводи у саопштену те компаније, НИС је у складу са препорукама синдиката, донио одлуку да запосленима исплати средства која одговарају износу укупне накнаде за случај незапослености, коју би добили од Националне службе за запошљавање. У саопштењу се подсјећа да је у претходном периоду, НИС исплатио највећи социјални програм на Балкану, сваком раднику, у просјеку око 22.000 евра отпремнине. Уз то, НИС је основао Транзициони центар са циљем да запослене који добровољно напусте компанију, оспособи и за проналазак новог посла и подржи у предузетништву.

У НИС-у истичу „да након престанка важења Социјалног програма крајем прошле године, права запослених нису остала незаштићена“, јер су руководство и репрезентативни синдикати закључили Анекс Колективног уговора, којим је предвиђена исплата отпремнине, оним акоји доборовољно оду. Анексом је дефинисано да ће отказивање уговора о раду зависити прије свега од технолошких, економских или организационих промјена у компанији, тако да у НИС-у кажу , да у овом тренутку не могу говорити о броју запослених, који могу бити проглашени технолошким вишком.

„Уз то, ниједан радник неће бити проглашен за технолошки вишак док Одбор директора не усвоји Програм који ће одобрити синдикати и Национална служба за запошљавање“, наводи се у саопштењу НИС-а, уз напомену да је програм добровољног одласка, менаџмент донио уз учешће и сагласност репрезентативних синдиката.

Истиче се да је већа ефикасност НИС-а неопходан услов да би компанија повећавала обим инвестиција што посљедично доводи до креирања нових радних мјеста.

Коментариши чланак

Коментара