All posts tagged 'државни функционери'

30.000 људи вози службена кола

Београд – Србија је у врху европске лествице по броју возила која се користе о државном трошку. Осим бројке, …